ค่ายยุวยาตรา (LTS) 2019
ณ โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2562
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เมนู