นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 214 คน ไปทัศนศึกษา
ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ฟาร์มม้าแคระ (Pipo pony club pattaya) พัทยา จ.ชลบุรี
Menu