นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 208 คน ไปทัศนศึกษา ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ Monters aquium pattaya จ.ชลบุรี
เมนู