ยกเลิกการเรียนการสอนพิเศษภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563
– หากชำระค่าซัมเมอร์แล้ว นำใบเสร็จและสำเนาบัตรประชนมายืนเบิกเงินคืนได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 13 มี.ค.63 (09.00 – 15.00 น.)
– เปิดขายเสื้อผ้าและซื้อหนังสือ วันที่ 4 เม.ย.63 (เวลา 09.00 – 15.00 น.)
ปล.หากทำใบเสร็จหาย สามารถมาคัดลอกสำเนาได้ที่ห้องธุรการ ในวันที่ 10 – 13 มีนาคม 63

เมนู