??ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สอบเข้าวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 64 (09.00 น.) ประกาศผลสอบ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 64 (09.00 น.) * ต้องส่งใบสมัครก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ขายใบสมัครเวลา 08.00 – 15.00 น. ค่ะ (ในเวลาราชการ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu