Contact Us

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  มากกว่า
  024149
  Total Users : 19148
  Total views : 35416
  Your IP Address : 3.215.16.238

  เครื่องแบบนักเรียน

  เครื่องแบบนักเรียน
  โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา มีเครื่องแบบนักเรียนดังนี้
  1. เครื่องแบบระดับอนุบาล1-3
  นักเรียนหญิง – เสื้อนักเรียนสีขาว คอปกบัว มีโบว์สอดไขว้กัน กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตราสัญลักษณ์โรงเรียน ปักชื่อด้านขวามือด้วยด้ายสีแดง มีเสื้อเอี้ยม อนุบาล1 สีแดง อนุบาล2 สีเขียว และอนุบาล3 สีฟ้า กระโปรงสีเลือดหมู
  นักเรียนชาย - เสื้อนักเรียนสีขาว กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตราสัญลักษณ์โรงเรียน ปักชื่อด้านขวามือด้วยด้ายสีแดง มีเสื้อเอี้ยม อนุบาล1 สีแดง อนุบาล2 สีเขียว และอนุบาล3 สีฟ้า กางเกงขาสั้นสีเลือดหมู
  ชุดพละนักเรียนชาย/หญิง - เสื้อยืดคอโปโลสีม่วง ปักตราสัญลักษณ์โรงเรียนด้านซ้าย กางเกงขาสั้นสีดำมีแถบสีเหลือง
  2.เครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-6)
  นักเรียนหญิง -เสื้อนักเรียนสีขาว คอปกบัว มีโบว์สอดไขว้กัน กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตราสัญลักษณ์โรงเรียน ปักชื่อด้านขวามือด้วยด้ายสีแดง กระโปรงเลือดหมู
  นักเรียนชาย - เสื้อนักเรียนสีขาว กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตราสัญลักษณโรงเรียน ปักชื่อด้านขวามือด้วยด้ายสีแดง กางเกงขาสั้นสีกรมท่า
  3.เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
  นักเรียนหญิง -เสื้อนักเรียนสีขาว คอปกบัว มีโบว์สอดไขว้กัน กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตราสัญลักษณ์โรงเรียน ปักชื่อด้านขวามือด้วยด้ายสีแดง กระโปรงเลือดหมู
  นักเรียนชาย - เสื้อนักเรียนสีขาว กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตราสัญลักษณโรงเรียน ปักชื่อด้านขวามือด้วยด้ายสีแดง กางเกงขาสั้นสีกรมท่า
  4.เครื่องแบบพลศึกษา
  นักเรียนชาย/หญิง - เสื้อยืดคอโปโลสีม่วง ปักตราสัญลักษณ์โรงเรียนด้านซ้าย กางเกงขายาวสีดำแถมข้างสีเหลือง
  นักเรียนทุกคนต้องสวมเครื่องแบบนักเรียน ถุงเท้าสีขาวความยาวถึงข้อเท้า และสวมรองเท้าเหมาะสม เพื่อความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะโดยเด็ดขาด
  เครื่องแบบนักเรียนซื้อได้ที่ ร้านค้าจำหน่ายของโรงเรียน