หมวดหมู่บทความ
Contact Us

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  อาคารสถานที่

  อาคารเรียนและ สิ่งอำนวยความสะดวก
  โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ตั้งอยู่ที่ 388 หมู่1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เปิดเมื่อปี พ.ศ. 2513 มีเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา เริ่มจากเด็ก 8 คน ต่อมาคริสตจักรหัวกุญแจจึงขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์ไปสู่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้มากขึ้น จึงรับโอนใบอนุญาตต่อจาก โรงเรียนสันติรัตน์ผดุงวิท และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2517 โดยมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นผู้รับใบอนุญาต ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล1 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและร่มรื่น เพื่อให้ผู้เรียนความสุข การเติบโต และการเรียนรู้ โดยโรงเรียนจะให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้
  - สำนักงานผู้อำนวยการ
  - สำนักงานวิชาการ
  - สำนักงานธุรการ
  - ห้องประชุม
  - อาคารเรียน ระดับอนุบาล 2 อาคาร 11 ห้องเรียน
  - อาคารเรียน ระดับประถม 4 อาคาร 30 ห้องเรียน
  - อาคารเรียนสำหรับมัธยมต้น 1 อาคาร 6 ห้องเรียน
  - ห้องอเนกประสงค์
  - ห้องคอมพิวเตอร์
  - ห้องดนตรี
  - ห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
  - สนามเด็กเล่น
  - ห้องสมุด
  - ห้องทดลองวิทยาศาสตร์
  - ห้องพยาบาล
  - โรงอาหาร
  - สระว่ายน้ำ