กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ชั้น ม.1-3
  1. การทำสบู่
  2. การทำผ้ามัดย้อม
  3. การทำน้ำหอมแห้ง
  4. การทำเทียนส้ม
เมนู