กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ชั้น ม.1-3
  1. การทำสบู่
  2. การทำผ้ามัดย้อม
  3. การทำน้ำหอมแห้ง
  4. การทำเทียนส้ม
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ชั้น ม.1-3

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ชั้น ม.1-31.การทำสบู่2.การทำผ้ามัดย้อม3.การทำน้ำหอมแห้ง4.การทำเทียนส้มCr. R.Chong

โพสต์โดย โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019
เมนู