ยินดีต้อนรับสู่
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเปิดสอนทั้งห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้มข้น (IEP) มีหลักสูตรให้เลือกตามความสนใจ และกิจกรรมผู้นำ BB. / GB. เมื่อจบการศึกษานักเรียนสามารถศึกษาต่อในสถานศึกษาชั้นนำในจังหวัดชลบุรีและต่างจังหวัดได้
News
School Calendar
แนะนำโรงเรียน
Tecjnology & Coding
ห้องซ้อมดนตรี